Ordliste

En oversikt over faglige ord som ofte blir brukt i håndverker bransjen med forklaringer.

A

Anbud

Anbudsprosess

Ansvarsfordeling

Ansvarsrett

Arbeidstilsynet

Avvikshåndtering

Avviksmelding

B

Befaring

Beredskapsplan

Bilder

Boligmappa

Branninstruks

Brukstillatelse

Byggekontrakt

Byggekort

Byggherre

Byggherreforskriften

Byggmester

C

D

Digital verktøy

E

E-signering

Egenerklæring

Egenkontroll

Endringsmelding

Ett-trinnssøknad

F

FDV

FVL.

Ferdigattest

Ferdigtillatelse

Forhåndsmelding

G

H

HMS

HMS plan

HMS tavle

HMS-kort

HMS-rutiner

Handlingsplan

Helse, miljø og sikkerhet

Hovedbedrift

Hovedentreprenør

I

Integrasjoner

Internkontroll

Internkontrollforskriften

Internrevisjon

J

K

Kontraktsgjennomgang

Kvalitetsplan

Kvalitetssikring

L

Loom

M

Mannskapslister

Medvirkning

Miljøfyrtårn

N

Nabovarsel

Nesten-ulykke

O

Observasjon

Organisasjonskart

Overtakelsesprotokoll

P

PBL.

Personalhåndbok

Plan- og bygningsloven

Poweroffice GO

Prosjektleder

Prosjektverktøy

Q

R

RUH

Rammetillateler

Rapport om uønsket hendelse

Revidering

Revisjon

Risikofaktorer

Risikovurdering

S

SAK10

SHA plan

SJA

SJA skjema

Samordning

Sentralgodkjenning

Sikker jobb analyse

Sikkerhetsinstruks

Sjekklister

Sluttkontroll

Stoffkartotek

Sårbarhetsanalyse

T

TEK10

Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo