Forhåndsmelding

Formålet med forhåndsmeldingen er å hente inn opplysninger om midlertidig eller skiftende arbeidsplass. Disse opplysningene bruker Arbeidstilsynet for å få oversikt over bygge- og anleggsarbeid, slik at vi kan drive tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste