Helse, miljø og sikkerhet

Kort forklart er HMS en fellesbetegnelse for arbeidet man gjør for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet. HMS står for helse, miljø og sikkerhet, som henholdsvis betyr: Helse (arbeidshelse): fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje, sykdom. Miljø: ytre miljøforhold, utslipp, avfall.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste