Sluttkontroll

Den siste kontrollen for å verifisere at all foreskrevet kontroll er gjennomført. Sluttrapporten for kontrollen skal inneholde en oppsummering av kontrollarbeidet med en kort beskrivelse av hva som er kontrollert, hvilke avvik som er funnet og at disse er lukket. Rapporten skal sendes til ansvarlig søker. Hvis tiltaket ikke har ansvarlig søker, skal rapporten sendes til tiltakshaver.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste