Digital verktøy

Digitale verktøy kan være mye, men i denne sammenheng snakker vi om skybasert programvare og apper som gjør det enklere for både ledelsen og de ute i felt å dokumentere arbeidet som blir utført, kommunisere mellom seg og ikke minst få bedre innsikt og kontroll på prosjekter med tilgang til opplysninger i sanntid.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste