Branninstruks

En branninstruks er en trinn-for-trinn veiledning på hva man skal gjøre dersom man oppdager en brann eller dersom brannalarmen er utløst. De fleste branninstrukser er bygget opp med fokus på å redde liv og varsle som førsteprioritet. Korrekt respons på branntilløp eller brannalarm kan være avgjørende for utfallet.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste