Ansvarsfordeling

Ansvarsfordeling handler om å gjøre en grundig avgjørelse om hvem som skal ha ansvaret for hva før oppstart, under utførelsen og etter at prosjektet er ferdig. Dette er for å unngå uønskede hendelser gjennom hele prosessen. Det skal dokumenteres hvem med navn, rolle og hvilken bedrift personen hører til og denne informajson skal være lett tilgjengelig.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste