Kontraktsgjennomgang

Alle burde ha en prosedyre som sikrer at enhver kontrakt blir systematisk gjennomgått, kvalitetssikret og at alle kontraktskrav er forstått. Gjennomgang skal utføres av minst 2 personer. Vanligvis Daglig leder og KS-ansvarlig.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste