Internkontroll

Internkontroll bygg er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene, og andre forhold som er relevante for HMS. Verktøyet inneholder følgende deler: Oversikt over lover og forskrifter som gjelder for kommunens eiendomsvirksomhet.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste