HÅNDBØKER

Forenkler kommunikasjon.

Med håndbøker får man tilgang til viktig informasjon raskere og enklere enn noen gang.

PERSONALHÅNDBOK

Unngå misforståelser og unødvendig tidsbruk.

Med en håndbok kan man enkelt gjøre ansatte oppmerksomme på hvordan ledelsen forventer at ting gjøres.

Sjekkboks ikoner
Fraværsregler
Sjekkboks ikoner
Lønn
Sjekkboks ikoner
Ansettelser
Etabler gode rutiner og gjør informasjon lett tilgjengelig for de ansatte.
Gode ledere er avgjørende for alle virksomheter
LEDERHÅNDBOK

En god leder vet hvordan ting gjøres.

Det er mange ting som håndteres løpende, med en god håndbok har ledere noe å falle tilbake på.

Sjekkboks ikoner
Inkludere ansatte
Sjekkboks ikoner
Kulturbygging
Sjekkboks ikoner
God gjennomføring
Sjekkboks ikoner
Tilføre kunnskap
Et enkelt prosjektverktøy for håndverkere

Gripr er enkelt å komme i gang med og enkelt å bruke.

Prøv i 14 dager helt gratis
HMS-håndbok

Øk kvaliteten og hver oppdatert på lovverk.

Prosedyrer blir lett tilgjengelig så man vet hvordan jobben skal gjøres og hvem som skal kontaktes.

Sjekkboks ikoner
Organisasjonskart
Sjekkboks ikoner
Økt kvalitet
Sjekkboks ikoner
Lover og forskrifter
Sjekkboks ikoner
Redusert risiko
Les mer om HMS-håndbok
Med gode rutiner og prosedyrer får man økt kvalitet på arbeidet.
Ta vare på de ansatte og skap god kultur med mindre skader og fravær.
HÅNDBOK FOR ARBEIDSMILJØ

Forebygg og skap en trygg arbeidsplass.

Ingen vil at noen skal skade seg, eller at noen skal føle seg utenfor. Ta vare på de ansatte.

Sjekkboks ikoner
Bygg kultur
Sjekkboks ikoner
Fellesskap
Sjekkboks ikoner
Etabler rutiner
Sjekkboks ikoner
Gøy på jobb
Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo