Anbudsprosess

Et anbud refererer til en prosess der en oppdragsgiver tilbyr kontrakter for bygge- eller anleggsarbeider, og som bedrifter kan gi tilbud på. Et anbud er derfor et tilbud på en tjeneste som en utbygger må ha utført innen en fastsatt tid til best mulig pris.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste