Personalhåndbok

Personalhåndboka regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og skal gi oversikt over rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste