Ett-trinnssøknad

Ett-trinns søknad betyr at det søkes om tillatelse til tiltak hvor all nødvendig dokumentasjon foreligger. Når søker har mottatt tillatelse fra kommunen, kan arbeidet igangsettes.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste