Risikofaktorer

Begrepet risikofaktor benyttes om faktorer som øker risikoen for helseplager, sykdom eller død (helseutfall). En og samme risikofaktor kan ha sammenheng med flere ulike lidelser eller helseproblemer.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste