HMS-rutiner

Krav om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. HMS-arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste