Sikkerhetsinstruks

Alle som møter på en byggeplass skal motta en sikkerhetsinstruks som tar for seg hvilke regler som er gjeldene på byggeplassen. En mal for hvordan en slik sikkerhetsinstruks kan se ut finner man i Gripr.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste