Revisjon

En HMS intern revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess hvor bl. a. etterlevelsen av det systematiske HMS-arbeid blir vurdert. Hensikten med gjennomføring av HMS-revisjoner er å avdekke områder og forhold i bedriften hvor det er behov for forbedringer.‍

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste