Egenkontroll

Egenkontroll er ikke lenger et tema da dette ikke fungerer! Det som er gjeldene etter nye krav er at man skal hente inn eksterne uavhengige kontrollører til og kontrollere arbeider før eventuelle godkjennelser.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste