Ferdigattest

Plan- og bygningsloven § 21-10 fastslår at søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattesten bekrefter at byggearbeidene er ferdige og at de er utført i tråd med tillatelse gitt av bygningsmyndighetene. Det er altså ikke lov å flytte inn eller ta i bruk et hus som ikke har fått utstedt en ferdigattest.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste