Mannskapslister

Den som er byggherre skal sørge for at det føres elektroniske lister over alle som utfører arbeid på byggeplasser. Oversiktslisten skal føres daglig og gi oversikt over hvilke arbeidstakere og virksomheter som utfører arbeid på byggeplassen.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste