Nesten-ulykke

En nestenulykke er definert som en hendelse som kunne ha resultert i personskade, sykdom eller skade på eiendom, men av en eller annen grunn gjorde det ikke det.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste