Overtakelsesprotokoll

En overtakelsesprotokoll skal underskrives av kjøper og selger i løpet av overtakelsen. Det er ved underskrift på dette dokumentet du formelt overtar eiendommen. Rent juridisk går nå risikoen for eiendommen over på deg. Fra eiendomsmegleren får dere en egen overtakelsesprotokoll som skal fylles ut av kjøper og selger.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste