HMS tavle

Når et prosjekt setter i gang blir HMS tavle satt opp. Den inneholder: HMS plakat med opplysninger om prosjektet, tiltakshavers navn, anleggsadresse, hvem som er prosjektleder, prosjektnavn, vaktmester, driftssjef, aksjonsplan ved ulykker, nødnummer, vernearbeidet på byggeplassen, og hvordan ulykker kan unngås.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste