Personvernerklæring

Det er viktig for oss at dine opplysninger blir behandlig på en korrekt måte og ihht de krav som stilles.

Vi i GRIPR er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer deg hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør det, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i GRIPR AS.

Personopplysningerer opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er GRIPR AS v/ daglig leder, heretter omtalt som Behandlingsanvarlig.

Kontaktinformasjonen til Behandlingsansvarlig er:

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernombudet:

Navn:
E-post:
Telefon:
Kim-André Heggenes
heggenes@gripr.no
930 555 86

Formål

Vi bruker personopplysningene dine til følgendeformål:

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret vi bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innhold på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.
 2. Gjennomføre bestillinger/kjøp: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre din bestilling/ ditt kjøp av våre produkter.
 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon. For brukere med administratortilgang lagres også betalingsinformasjon, slik at du kan se din kjøpshistorikk.
 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre tjenester og produkter. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartneres tjenester og produkter.

Rettslig grunnlag

Behandlingsgrunnlaget er iht. GDPR art. 6 og 9.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4, 5 og 6 er basert på en interesseavveining forvår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester jf.GDPR art. 6 nr. 1 f).

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår avtale med deg jf.GDPR art. 6 nr. 1 b). Dersom vi ikke får nødvendig data vi ikke oppfylle vår del avavtalen.

Opplysninger vi samler

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre produkter, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Navn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-postadresse
 • Fakturainformasjon
 • Kundenummer
 • Profilbilde
 • Bruksmønster - Informajson vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, lokasjon, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke geografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Se vår oversikt over alle aktører og hvilken data vi deler med dem.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke.

Det vil benyttes leverandører med hovedkontor utenfor EØS. Vi har vurdert det til at dette er leverandører vi for tiden er avhengige av for å kunne levere vår tjeneste i henhold til avtalen vi har med deg. Disse leverandørene har levert oss Databehandleravtaler og der hvor det hav vært mulig også Standard Contractual Clauses. Disse og andre leverandører vil til enhver tid være synliggjort på vår nettsides personvernerklæring.

Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Bevaring av personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Navn, Adresse, Telefonnummer, E-post: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder med mindre du ber oss om å lagre opplysningene.
 • Kjøpsinformasjon: Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Bruksmønster: Vi lagrer informasjon om ditt bruksmønster i opptil 6 måneder etter endt kundeforhold.
 • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge samtykker. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
 • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å:

 • Kreve innsyn i hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Kreve at vi sletter, retter eller begrenser dine personopplysninger
 • Gjøre innsigelse mot vår oppbevaring av dine personopplysninger.
 • Kreve en kopi av de personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Be oss om å overføre, så langt det er teknisk mulig, personopplysningene vi har om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake samtykker du har gitt oss.

Ta kontakt med Kundeservice hvis du ønsker mer informasjon eller vil benytte dine rettigheter, som å endre eller klage. Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Følg veiledning på datatilsynet.no Her er link Datatilsynets-nettsted.

Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Les mer om cookies her

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

Kontaktinformasjon

GRIPR AS, org nr 918 889 450. Tjenesteyter, avtalemotpart og
behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er GRIPR AS v/daglig leder.

Besøksadresse: Jernbanealleen 33, 3210 Sandefjord
Postadresse: Stavnumveien 107, 3160 Stokke
Telefon/faks: +47 930 555 86
Epost: hei@gripr.no

Oversikt over alle IT-Leverandører

Cosmos IT
Dette er en av våre serverleverandører hvor all data lagres og oppbevares i trygge og sikre omgivelser. Data som lagres er navn, mobilnummer, e-postadresse og ansattnummer.

Microsoft Azure:
Dette er en av våre serverleverandører hvor all data lagres og oppbevares i trygge og sikre omgivelser. Data som lagres er navn, mobilnummer, e-postadresse og firmaopplysninger.

Sleekplan:
Dette er vår verktøy hvor vi kan motta forespørsler fra våre kunder om ønsket funksjonalitet og rapportering av feil. I den forbindelser lagres opplysninger som e-post, navn og firmanavn.

Hubspot:
Dette er vårt verktøy hvor vi kommuniserer med våre kunder, sender e-post og sender ut kampanjer.. I den forbindelser lagres opplysninger som e-post, navn og firmanavn.

Tripletex:
Dette er vårt verktøy for regnskapsføring, for å kunne sende faktura til kunder samt etterleve myndighetskrav til regnskap. I den forbindelser lagres opplysninger som e-post, navn og firmanavn.

Stonly:
Dette er vårt verktøy hvor vi lager hjelperartikler som våre kunder kan lese for å få hjelp. I noen tilfeller kan vi lage guides som trigges av spesielle data properties og i den forbindelse så tracker vi data som: brukerrolle, domene (kan være firmanavn), språk, når en bruker sist har vært aktiv.

Google Analytics:
Dette er vårt analyse verktøy som er integrert med gripr.no for å tracke alle hendelser som foregår på vår nettside. Dette er for at vi skal kunne forbedre vår funksjonalitet for å kunne tilby bedre nettsider.