Samordning

Når skal HMS-arbeidet samordnes? Det er kun krav om samordning når flere virksomheter på én arbeidsplass kan være en arbeidsmiljørisiko for hverandre. Samordning skal skje når flere virksomheter arbeider på felles arealer og når de bruker felles ressurser eller utstyr som for eksempel kraner, heiser og stillaser.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste