Prosjektleder

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter. Prosjektledere skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss kostnad eller kvalitet, eller med en viss usikkerhet. I Gripr er det prosjektleder som har ansvaret for de prosjekter man er leder for.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste