Risikovurdering

En risikovurdering er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser og risikoen for at disse skal inntreffe. Eks. som en del av internkontrollen skal virksomheten ha en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas, og hvilke personopplysninger som inngår i disse.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste