Byggherre

Byggherre er bestilleren og betaleren, og i de fleste tilfeller eieren av den ferdige bygningen. Byggherren kan være en enkeltperson, for eksempel grunneieren eller en som bygger etter avtale med grunneieren. Det kan også være et foretak, en organisasjon eller lignende.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste