Egenerklæring

En HMS egenerklæring skal innholde noe tilsvarende: Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljø- regelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste