Nabovarsel

Når naboen har planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom, skal det være enkelt for deg å vurdere om du blir berørt av byggeplanene. Et nabovarsel inneholder som oftest en beskrivelse og tegninger av hva naboen din planlegger å bygge, rive eller endre.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste