SJA skjema

Sikker jobb analyse er en systematisk måte å kartlegge farer på slik at man kan sette inn tiltak for å forhindre at det skjer uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av uønskede hendelser som oppstår, bidrar risikovurderinger til et tryggere arbeidsmiljø.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste