Befaring

Ved oppføring og kjøp av ny bolig er det vanlig å gjennomføre en ettårsbefaring. Og som navnet tilsier så skal den holdes ett år etter overtakelse av boligen. Befaringen er først og fremst viktig for å avdekke eventuelle feil eller mangler som har dukket opp etter overtakelsen.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste