Rapport om uønsket hendelse

RUH står for Rapport om Uønsket Hendelse og er et verktøy brukt innenfor helse, sikkerhet og miljø (HMS) for å rapportere, dokumentere og analysere hendelser som ikke har ført til personskade, men som under andre omstendigheter kunne ha gjort det, eller som har potensial for forbedring. Dette kan inkludere nesten-ulykker, sikkerhetsbrudd, feil i prosedyrer, eller andre forhold som kunne føre til risiko for helse, sikkerhet eller miljø. RUH-prosessen er avgjørende for å fremme en sikkerhetskultur ved å lære av hendelser og ta proaktive skritt for å forhindre at lignende situasjoner oppstår i fremtiden. La oss utforske nøkkelaspektene ved RUH:

1. Identifisering av uønskede hendelser

RUH-prosessen starter med identifisering og rapportering av hendelser som ikke oppfyller organisasjonens standarder for sikkerhet, helse eller miljø. Dette kan gjøres av enhver ansatt som observerer eller opplever en slik hendelse.

2. Dokumentasjon

Nøkkelen til en effektiv RUH er grundig dokumentasjon av hendelsen. Dette inkluderer detaljer om hva som skjedde, når og hvor det skjedde, hvem som var involvert, og hvilke umiddelbare tiltak som ble tatt i etterkant av hendelsen.

3. Analyse

Analysen av RUH fokuserer på å identifisere årsakene til hendelsen, inkludert eventuelle umiddelbare årsaker, underliggende systemfeil, eller organisatoriske mangler. Målet er å forstå hvorfor hendelsen skjedde, slik at effektive forebyggende tiltak kan utformes.

4. Forebyggende tiltak

Basert på analysen, utvikles og implementeres tiltak for å forhindre gjentakelse av lignende hendelser. Dette kan inkludere endringer i prosedyrer, opplæring av ansatte, tekniske løsninger, eller andre forbedringer i arbeidsmiljøet.

5. Kommunikasjon og læring

RUH-rapporter og tilhørende analyser bør deles innad i organisasjonen for å fremme læring og bevissthet. Dette hjelper til med å bygge en kultur der sikkerhet prioriteres, og hvor alle ansatte føler seg ansvarlige for å rapportere og bidra til å forbedre HMS-arbeidet.

6. Oppfølging og evaluering

Effektiviteten av de implementerte tiltakene må følges opp og evalueres for å sikre at de faktisk bidrar til å redusere risiko og forbedre sikkerheten. Dette innebærer regelmessig revisjon og vurdering av både RUH-prosedyrer og de tiltakene som er blitt implementert.

RUH er en integrert del av en organisasjons overordnede sikkerhetsstyringssystem og spiller en kritisk rolle i å fremme kontinuerlig forbedring og forebygging innen HMS. Ved å oppmuntre til rapportering og åpenhet rundt uønskede hendelser, bidrar RUH til å skape et arbeidsmiljø hvor sikkerhet er en sentral verdi, og hvor alle ansatte er engasjerte i å opprettholde og forbedre sikkerhetsstandardene.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste
se alle funksjoner
Et enkelt prosjektverktøy for håndverkere

Gripr er enkelt å komme i gang med og enkelt å bruke.

Prøv i 14 dager helt gratis