Rapport om uønsket hendelse

Vi kaller det en uønsket hendelse når det skjer noe som kunne ha ført til en ulykke eller en skade, men som likevel ender godt. Det kan for eksempel være en tung gjenstand som faller ned, men som ikke treffer noen på arbeidsplassen.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste