SIGNERING

Send dokumenter til signering

Unngå diskusjoner og få dine endringsmeldinger, avvik, og kontrakter signert direkte i Gripr.

ENDRINGSMELDING

Få verdipapir signert!

Endringsmeldinger er ofte et viktig og verdifullt dokument knyttet til ekstra kostnader, det er derfor veldig viktig at dette dokumenter blir godkjent og signert av kunden så man unngår diskusjoner i etterkant.

Sjekkboks ikoner
Juridisk bindende
Sjekkboks ikoner
Synlig signatur
Sjekkboks ikoner
Involver flere mottakere
Sjekkboks ikoner
Full historikk
SIKKER JOBB ANALYSE og risikovurdering

Dokumenter utførelsen!

Før- og underveis et hvert byggeprosjekt skal det vurderes risiko for å unngå uønskede hendelser, her kommer risikovurdering og sikker jobb analyse inn. Dette skal utfylles etter beste evne og alle involverte personer skal signere for å dokumentere at man har gjort seg kjent med innholdet.

Sjekkboks ikoner
Tydelige signaturer
Sjekkboks ikoner
Lagres på prosjekt
Sjekkboks ikoner
Samhandling i fellesskap
Sjekkboks ikoner
Økt sikkerhet
Et enkelt prosjektverktøy for håndverkere

Gripr er enkelt å komme i gang med og enkelt å bruke.

Prøv i 14 dager helt gratis
KONTRAKTER

En avtale er en avtale!

Før et byggeprosjekt starter er det anbefalt at det alltid utarbeides og signeres en byggekontrakt, uansett størrelse på arbeidet. Dette er en trygghet og en sikkerhet for alle parter! Gå gjennom kontraktens innhold og send dokumentet til signering rett fra Gripr.

Sjekkboks ikoner
Juridisk bindende
Sjekkboks ikoner
Unngå misforståelser
Sjekkboks ikoner
Økt trygghet for alle
Sjekkboks ikoner
Super enkelt og raskt
HMS OG KVALITETSSIKRING

Signer erklæringer.

En internkontroll skal revideres med gjevne mellomrom, rapporter skal utarbeides og erklæringer skal fylles ut og signeres. Revider dokumenter i Gripr, slå sammen dokumenter og lag sluttrapporter som igjen kan signeres for optimal dokumentasjon.

Sjekkboks ikoner
Enkelt og intuitivt
Sjekkboks ikoner
Lett tilgjengelig
Sjekkboks ikoner
Unngå å bruke flere systemer
Sjekkboks ikoner
Bedre kontroll
Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo