Byggekontrakt

Byggekontrakt eller entreprisekontrakt er en avtale om utførelse av et bygge- eller anleggsarbeid mellom en entreprenør og en byggherre. Byggekontrakter inngås også mellom to entreprenørfirmaer, der firmaet som skal ha utført arbeidet er hovedentreprenør, og firmaet som utfører arbeidet er underentreprenør.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste