Ansvarsrett

Ansvarsrett er betegnelsen på at foretaket har slik godkjenning, og at foretaket derved har rett til å påta seg ansvar etter loven. Tiltakshaveren kan få godkjenning fra kommunen som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uavhengig av de kravene som gjelder for ansvarlige foretak.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste