Anbud

Anbud er et bindende tilbud om å levere en vare eller tjeneste til betingelser som er gitt av den som ønsker leveringen. Noe av det særpregede ved en anbudskonkurranse er at det er forbudt å forhandle om anbudet og å endre anbudet etter anbudsfristens utløp.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste