Handlingsplan

En handlingsplan er et skriftlig dokument som kan være et resultat av en gjennomført kartlegging eller risikovurdering. Den skal dokumenteres og vise hvordan virksomheten arbeider med å fremme Helse, Miljø og Sikkerhet i virksomheten.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste