Hvordan kan man redusere risiko for skade?

Hvordan kan man redusere risiko for skade?

Publisert:
08.01.2023

Som håndverker er man ofte utsatt for risiko, det er derfor viktig og gjennomføre aktiviteter for å redusere risikoen for skade og ulykker.

Det er flere grep som kan gjøres for å redusere risiko, her er 5 tips som kan bidra til redusert risiko:

1. Sørge for tilstrekkelig opplæring og veiledning for å sikre at håndverkere har kunnskapen og ferdighetene som trengs for å utføre jobbene sine på en sikker måte.

2. Bruk sikkerhetsutstyr og personlig verneutstyr, slik som hjelmer, hansker og vernebriller, for å beskytte håndverkere mot farer på arbeidsplassen.

3. Implementer sikkerhetsrutiner og -prosedyrer for å forhindre ulykker og skader, og håndhev disse retningslinjene konsekvent for å sikre at de følges av alle.

4. Gjennomfør regelmessige inspeksjoner av arbeidsstedet for å identifisere og adressere potensielle farer før de kan forårsake skader.

5. Gjennomfør risikovurdering og sikker jobb analyser i forkant av arbeidet som skal utføres for å avdekke eventuelle farer slik at tiltak kan utføres før arbeidet starter.

Etabler internkontroll for din virksomhet med Gripr helt gratis, og få tilgang til sjekklister, risiko- og sikker jobb analyse skjema m.m. Lag en konto og prøv selv!
Få demo av Gripr

Book en demo å se hvorfor andre velger Gripr

Avtal tid for en demo