Steg 9: Internkontroll og HMS
Artikkel
Publisert:
16.04.2024

Steg 9: Internkontroll og HMS

4
minutter å lese

HMS (helse, miljø og sikkerhet), et kritisk område for enhver bedrift, spesielt i byggebransjen eller andre bransjer hvor det er risikofylt arbeidet.

Forståelse av Internkontrollforskriften

  • Internkontrollforskriften: Denne norske lovgivningen krever at alle virksomheter systematisk følger opp helse, miljø og sikkerhet i sitt arbeid. Det betyr at du som bedriftseier må ha prosedyrer for å sikre at virksomheten opererer trygt og i samsvar med relevante lover og forskrifter.
  • Hovedelementer: Disse inkluderer ansvarsfordeling, risikovurdering, rutiner for å forebygge ulykker og helseproblemer, opplæring av ansatte, og dokumentasjon av internkontrollarbeidet.

Implementering av Internkontrollsystemet

  • Rutiner og Prosedyrer: Utvikle klare rutiner for hvordan internkontrollen skal fungere i praksis. Dette omfatter alt fra daglig sikkerhetskontroll til hvordan ulykker og nestenulykker skal rapporteres og håndteres.
  • Opplæring: Sørge for at alle ansatte (og deg selv) får nødvendig opplæring i relevante HMS-prosedyrer. Dette er avgjørende for å skape en sikker arbeidsplass og for å oppfylle lovens krav.

Her kan Gripr være et godt verktøy som gjør det enkelt for alle å følge opp arbeid, jobbe med HMS og kvalitetssikring, dokumentere arbeid ved å registrere timer og mye mer. Gripr kan prøves gratis i 14 dager og man får full tilgang til alle funksjoner, prøv selv og lag en konto her.

Dokumentasjon og oppfølging

  • Dokumentasjon: Hold en nøyaktig og oppdatert oversikt over alle HMS-aktiviteter, inkludert risikovurderinger, ulykkesrapporter, og opplæringslogger.
  • Kontinuerlig Evaluering: Internkontrollsystemet bør være en levende del av virksomheten. Det betyr regelmessig gjennomgang og oppdatering av prosedyrer og praksiser, spesielt når virksomheten vokser eller endrer seg.

Ressurser og ytterligere Informasjon

  • Arbeidstilsynet: En viktig ressurs for informasjon om HMS og internkontroll i Norge. Deres nettside, arbeidstilsynet.no, tilbyr detaljert veiledning og maler for internkontrollarbeid.
  • Brancheorganisasjoner: Bransjeorganisasjoner kan også være en kilde til veiledning og ofte tilbyr kursing og ressurser spesifikt tilpasset din bransje.

Internkontroll og HMS bør sees på som en integrert del av den daglige driften, ikke bare som en juridisk forpliktelse. En god HMS-kultur bidrar til en trygg og effektiv arbeidsplass, som igjen kan føre til høyere produktivitet og bedre omdømme. Ved å implementere og opprettholde sterke HMS-praksiser, sikrer du at virksomheten ikke bare er i samsvar med loven, men også et trygt og attraktivt sted å arbeide.

Les mer om hvordan du starter arbeidet ved å lage hovedmål og delmål for bedriften ->

Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo
Få det gjort med Gripr

Lag gratis firmakonto

Å lage en konto tar mindre enn 2 minutter og du får tilgang til Avvik, SJA, prosjekt, oppgaver, timer og masse mer...
Lag konto