Steg 1: Forretningsplan
Artikkel
Publisert:
06.02.2024

Steg 1: Forretningsplan

4
minutter å lese

En forretningsplan er som et arkitekttegnet kart for bedriften din – det skisserer målene dine, strategien for å nå dem, og alle de strukturelle detaljene som kreves for å bygge bedriften din fra grunnen av.

Steg 1: Forretningsplan

Utvikling av Forretningsidé

 • Kjernekonseptet: Begynn med å klargjøre og definere din unike forretningsidé. For håndverkere, dette kan bety spesialisering i visse typer byggearbeid, restaureringsarbeid, eller kanskje tilby unike eller bærekraftige byggematerialer.
 • Mål og Visjon: Etablere klare mål og en visjon for bedriften. Dette hjelper deg å holde fokus og gir retning.

Markedsanalyse

 • Målmarked: Identifiser og forstå ditt målmarked. Hvem er dine potensielle kunder? Hvilke behov har de som din bedrift kan tilfredsstille?
 • Konkurrentanalyse: Analyser konkurrentene dine. Hva gjør de godt, og hvor er det rom for forbedring? Hvordan kan din bedrift skille seg ut?

Økonomisk Planlegging

 • Startkostnader: Beregn de nødvendige investeringene for å starte bedriften. Dette inkluderer verktøy, transport, markedsføringsmateriell, og eventuell leie av forretningslokaler.
 • Inntektsprognoser: Lag realistiske inntektsprognoser basert på markedsanalyse og prissetting.

Salgs- og Markedsføringsstrategi

 • Markedsføringsplan: Utvikle en detaljert plan for hvordan du vil nå ut til potensielle kunder. Dette kan omfatte digitale strategier (som sosiale medier og en nettside) og tradisjonell markedsføring (som lokale annonser og nettverksarrangementer).
 • Salgsstrategi: Hvordan vil du selge tjenestene dine? Vil du bruke anbudstjenester, direkte salg, partnere eller underleverandører?

Operasjonell Plan

 • Daglig drift: Planlegg hvordan den daglige driften av bedriften skal se ut. Dette inkluderer arbeidsflyt, leverandørstyring, kundebehandling og tidsstyring.
 • Kvalitetssikring: Utvikle en plan for hvordan du vil sikre kvaliteten på arbeidet ditt, inkludert materialvalg, arbeidsprosesser og kvalitetskontroll.

Selskapsstruktur og compliance

 • Bedriftsform: Bestem hvilken juridisk form som passer best for din virksomhet (enkeltmannsforetak, aksjeselskap, osv.).
 • Godkjenninger og Forsikringer: Kartlegg nødvendige godkjenninger, tillatelser og forsikringer du trenger ut i fra de fagområder du skal jobbe med.

Risikostyring

 • Identifisering av Risiko: Vurder potensielle risikoer i virksomheten, som markedsrisiko, operasjonell risiko eller finansiell risiko.
 • Håndtering av Risiko: Utvikle strategier for å minimere eller håndtere disse risikoene.

Finansiering og Kapitalbehov

 • Finansieringskilder: Vurder ulike kilder til finansiering, som egne sparemidler, banklån, eller investorfinansiering.
 • Kapitalbehov: Bestem det totale kapitalbehovet for å starte og drive bedriften i den innledende fasen.

Oppfølging og Evaluering

 • Måloppnåelse: Sett opp systemer for å regelmessig evaluere og måle fremgang mot forretningsmålene.
 • Justeringer: Vær forberedt på å tilpasse og endre planen basert på tilbakemeldinger og endrede markedsforhold.

Ressurser for Utarbeidelse

 • Forretningsplanmaler og Verktøy: Bruk ressurser som tilbys av Altinn for maler og veiledning i utarbeidelsen av forretningsplanen.
 • Profesjonell Hjelp: Vurder å konsultere med økonomiske rådgivere, regnskapsførere eller bedriftskonsulenter for spesialisert veiledning.

En godt gjennomtenkt og detaljert forretningsplan er ikke bare et verktøy for å tiltrekke investorer og finansiering, men også en nøkkelressurs for å guide dine beslutninger og strategier som du bygger og utvikler din håndverksbedrift.

Neste artikkel i serien ->

Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo
Få det gjort med Gripr

Lag gratis firmakonto

Å lage en konto tar mindre enn 2 minutter og du får tilgang til Avvik, SJA, prosjekt, oppgaver, timer og masse mer...
Lag konto