Hvordan sikre at arbeidet utføres etter best praksis i et byggeprosjekt.
Artikkel
Publisert:
04.01.2023

Hvordan sikre at arbeidet utføres etter best praksis i et byggeprosjekt.

4
minutter å lese

Her er noen grep du som Håndverker kan ta for å sikre at arbeidet utføres i henhold til beste praksis i ditt neste byggeprosjekt:

Utvikle og implementere klare retningslinjer og prosedyrer i Gripr for alle aspekter av prosjektet, inkludert sikkerhet, kvalitetskontroll og risikostyring som enkelt kan deles med deltagere på prosjektet.

Gi tilstrekkelig opplæring og veiledning for å sikre at alle ansatte har kompetansen som trengs for å utføre oppgavene sine trygt og effektivt. Sørg for å dokumentere opplæringen og legg kopi av dokumentasjon i personalmappen for den ansatte i Gripr.

Bruk bransjestandard sjekklister, hjelpeverktøy gjennom organisasjoner eller forbund. Det anbefales også å bruke et prosjektverktøy som sikrer at dokumentasjon ivaretas underveis i byggeprosjektet. Kom i gang med ferdig utviklede maler eller lage din egne med skjemabyggeren i Gripr.

Gjennomfør regelmessige inspeksjoner underveis og revider tegninger og andre beskrivelser tilhørende prosjektet for å sikre at det blir utført i henhold til beste praksis, og iverksett korrigerende tiltak etter behov. Når en inspeksjon er utført kan det enkelt sendes til signering er andre personer involvert, og nye versjoner av tegninger kan enkelt lastes opp som ny versjon i dokumentsenteret.

Oppmuntre til åpen kommunikasjon og samarbeid mellom involverte personer, og skap et miljø der det er trygt for folk å stille spørsmål og ta opp bekymringer. Her er inbox på prosjekt i Gripr en god løsning hvor man samler all kommunikasjon et felles sted.

Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo
Få det gjort med Gripr

Lag gratis firmakonto

Å lage en konto tar mindre enn 2 minutter og du får tilgang til Avvik, SJA, prosjekt, oppgaver, timer og masse mer...
Lag konto