Hva gjør man når arbeidstilsynet kommer?
Artikkel
Publisert:
30.06.2022

Hva gjør man når arbeidstilsynet kommer?

4
minutter å lese

Arbeidstilsynets oppgave er å passe på at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. Dette gjør de ved å gjennomføre både varslede og ikke-varslede tilsyn.

Er du godt forberedt på hva du skal gjøre ved et eventuelt møte, er det enklere å unngå pålegg. Det er viktig du følger forskrifter og lover slik at du ikke risikerer pålegg eller stans av arbeidet.

Viktig å skape et godt miljø på jobben

Først og fremst er god mappestruktur og orden i «verktøykassa» viktig. Arbeidsmiljø handler mye om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører jobben. Derfor er det viktig å vite hvor skoen trykker, ifølge arbeidsmiljøportalen.

Den beste investeringen du kan gjøre for dine ansatte, er å skape en god og trygg arbeidsplass. Forskning viser at ansatte som trives på jobb yter bedre, har mindre sykefravær og produktiviteten øker.

I denne sammenheng er planlegging viktig. Vet du og dine kolleger hva som skal gjøres hver dag, blir det mindre misforståelser som resulterer i mindre krangling og uroligheter på jobb.

Hva gjør du om du får tilsyn?

Normalt sett kommer Arbeidstilsynet på varslet tilsyn. På forhånd vil du motta et brev som informerer hva som er hovedtema for tilsynsbesøket, hva Arbeidstilsynet ønsker å se på og hva dokumentasjon som skal legges frem. Husk å svare på varslet og opprett en god dialog. I utgangspunktet skal verneombudet og arbeidsgiver være til stede når Arbeidstilsynet kommer på inspeksjon.

Når Arbeidstilsynet kommer, pass på at du har alt av dokumentasjon i orden. Som vi tidligere påpekte så er hovedoppgaven til Arbeidstilsynet å passe på at lover og regler tilknyttet arbeidsmiljøregelverket blir overholdt. Derfor er det viktig at du er up to date på alt av papirer tilknyttet byggeprosjektet og at du enkelt kan finne frem dokumenter de ønsker å se.

Gjør deg kjent med regelverket her.

Hva skjer om det er avvik?

Oppdager Arbeidstilsynet forhold som er ulovlig, er det ulike grader på straffen. Alt avhenger av alvorlighetsgrad på overtredelsen. Svært alvorlige forhold kan resultere i pålegg om helt eller delvis stans av virksomheten inntil ulovlighetene er rettet, samt politianmeldelse. Ellers har Arbeidstilsynet en praksis om å gi varsel om pålegg. I mindre alvorlige tilfeller vil man unngå pålegg, men det er fortsatt forventet at du fikser opp i problemet.

Oppdager Arbeidstilsynet mange brudd på regelverket, vil du få et skriftlig varsel om pålegg. Her vil du få en tidsfrist til å fikse opp lovbruddet. Blir det ikke fikset før fristen, kan Arbeidstilsynet gi varsel om tvangsmulkt, som er et pengebeløp du er pliktig å betale. Dette kan være et engangsbeløp eller et løpende beløp til det ulovlige forholdet er fikset.

Ønsker du å klage på tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet eller be om mer tid til å sende inn dokumentasjon eller rette opp i avviket, kan du sende inn en skriftlig tilbakemelding. Husk å gi skriftlig beskjed så fort som mulig til saksbehandler, frist for klage er som oftest tre uker fra du får rapporten.

Mer informasjon her
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/

Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo
Få det gjort med Gripr

Lag gratis firmakonto

Å lage en konto tar mindre enn 2 minutter og du får tilgang til Avvik, SJA, prosjekt, oppgaver, timer og masse mer...
Lag konto