Hva gjør du hvis du oppdager feil i regnskapet?
Artikkel
Publisert:
09.01.2013

Hva gjør du hvis du oppdager feil i regnskapet?

4
minutter å lese

Hvis du oppdager feil i regnskapet, kan du gjøre følgende:

Undersøk feilen

Det første man gjør er å undersøke feilen grundig for å finne årsaken og omfanget av dens innvirkning på regnskapet. Dette kan innebære å gjennomgå de relevante bilagene, samt rådføre seg med andre kolleger, regnskapsfører eller revisor som kan ha mer informasjon om feilen.

Rett opp feilen

Når årsaken og omfanget av feilen er fastslått, er neste steg å rette opp feilen i regnskapet. Dette kan innebære å foreta justeringer av de aktuelle kontoene, eller reversere og gjeninnføre bilagene etter behov.

Dokumenter feilen og hva man har gjort

Det er viktig å dokumentere feilen og tiltakene som er tatt for å rette den, for å gi en klar og oversiktlig oversikt over situasjonen. Denne dokumentasjonen bør inneholde detaljer om årsaken til feilen, innvirkningen på regnskapet og trinnene som er tatt for å rette den.

Gjennomgå og oppdater prosesser og prosedyrer

Etter å ha rettet feilen, er det viktig å gjennomgå og oppdatere prosessene og prosedyrene som brukes for å registrere og administrere bilag i regnskapet for å forhindre at lignende feil oppstår i fremtiden. Dette kan innebære implementering av nye kontroller, opplæring av ansatte eller bruk av teknologi for å automatisere der det er mulig.

Kommuniser med interessenter

Hvis feilen er betydelig, kan det være nødvendig å kommunisere med interessenter, som investorer, styret eller revisorer, for å gi dem informasjon om feilen og trinnene som er tatt for å rette den. Det er viktig å være åpen og ærlig i denne kommunikasjonen, og å ta ansvar for feilen og dens innvirkning.

Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo
Få det gjort med Gripr

Lag gratis firmakonto

Å lage en konto tar mindre enn 2 minutter og du får tilgang til Avvik, SJA, prosjekt, oppgaver, timer og masse mer...
Lag konto