Hovedmål og delmål
Kunnskap
Publisert:
11.04.2024

Hovedmål og delmål

4
minutter å lese

Viktigheten av å sette mål for Helse, Miljø og Sikkerhet

Hvorfor hovedmål og delmål er viktig

For enhver bedrift er det å opprettholde en trygg og sikker arbeidsplass ikke bare en lovpliktig forpliktelse, men også en kritisk komponent for bedriftens suksess. Internkontrollforskriften krever at virksomheter aktivt jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS) gjennom klare definerte mål. Hovedmålene setter retningen for HMS-arbeidet, mens delmålene fungerer som konkrete, målbare steg for å oppnå disse overordnede målene.

Fordelene med tydelige mål

Forebygging av ulykker og helseproblemer: Klare mål hjelper med å identifisere og minimere risikoer før de fører til skader eller ulykker, dette er fundamentalt for å beskytte ansatte og materiell mot skader.

Forbedring av arbeidsmiljøet: Et godt arbeidsmiljø øker trivsel og produktivitet. Målrettet HMS-arbeid bidrar til å skape en kultur der sikkerhet og helse prioriteres, noe som kan forbedre både moralen og effektivitet.

Økonomiske besparelser: Investering i HMS er også økonomisk fornuftig. Forebygging av ulykker og sykdom reduserer kostnader knyttet til sykefravær, erstatningskrav og forsikringspremier.

Oppfyllelse av lovkrav: Å ha definerte mål hjelper bedrifter med å oppfylle lovpålagte krav og unngå bøter og rettslige konsekvenser.

Konsekvensene av å ikke ha definerte mål

Mangelen på klare HMS-mål kan ha alvorlige konsekvenser for en virksomhet. Uten en strategisk tilnærming til HMS kan bedrifter oppleve økt antall arbeidsulykker, noe som kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Økonomisk kan konsekvensene være betydelige, inkludert høye sykefravær, tap av arbeidskraft, og potensielle søksmål eller bøter fra tilsynsmyndigheter.

Tilgjengelig verktøy for å hjelpe deg

For å understøtte virksomheter i arbeidet med å utarbeide og implementere effektive HMS-mål, har Gripr utviklet en mal som kan lastes ned. Denne malen tilbyr en strukturert tilnærming til å sette både hovedmål og delmål, sikre overholdelse av lovverket og styrke bedriftens overordnede HMS-strategi.

Hvordan bruke malen

Malen er et eksempel på hvordan bedriftens HMS mål kan defineres og malen er laget i Word format så den er enkel å jobbe med både på pc men også i Gripr. Bruk denne malen hvis du ønsker et godt utgangspunkt for å komme i mål med bedriftens HMS mål som vil bidra til å sikre en trygg og sikker arbeidsplass.

Last ned malen her: Last ned HMS-mal

Avslutning

Utarbeidelsen av klare hovedmål og delmål innen HMS er ikke bare en myndighetspålagt oppgave, men en viktig del av enhver bedrifts drift. Ved å integrere disse målene i virksomhetens daglige operasjoner, kan man ikke bare forbedre sikkerheten og helsen til de ansatte, men også forbedre den generelle driftseffektiviteten og sikre compliance. Med den rette tilnærmingen og verktøyene, som vår nedlastbare mal, er det fullt mulig å oppnå disse målene med suksess.

Få demo av Gripr

Book en demo og se hvorfor andre velger Gripr

Book tid for en demo
Få det gjort med Gripr

Lag gratis firmakonto

Å lage en konto tar mindre enn 2 minutter og du får tilgang til Avvik, SJA, prosjekt, oppgaver, timer og masse mer...
Lag konto