HJELPESENTER ARTIKEL

Hvordan bruker man prosjektmaler

Laste ned timelisterapport

Svenn sparer deg for mange timers etterarbeid ved å summere opp timene og gruppere de etter ansatte, prosjekt og kunder for deg. Timelisterapporter sendes ofte til kunde som fakturagrunnlag, brukes internt som dokumentasjon mot prosjektregnskap eller sendes videre til regnskap for lønnskjøring.

Først bestemmer du hvilke data som du ønsker å ha med i rapporten. Dette kan gjøres ved å huke av og på kolonner som skal være med. Alle kolonner som er slått av vil ikke være med i rapporten. F.eks.: Slår du av lunsj vil vi fjerne lunsjkolonnen i visningen, og lunsj kommer ikke med som en kolonne og oppsummering i rapporten.