Verneutstyr

Med personlig verneutstyr menes i denne forskriften alt utstyr – inkludert tilbehør til utstyret – som bæres eller holdes av arbeidstaker for å verne arbeidstaker mot en eller flere farer som kan true vedkommendes sikkerhet og helse under arbeidet.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste