Vernerunde

Målet med en vernerunde er å avdekke potensielle farer og ulykker før de inntreffer, og rette opp feil og mangler før skaden/ulykken oppstår. En vernerunde er gjerne noe man utfører på en byggeplass sammen med andre representanter som eks. verneombud.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste