Tilbud

Et tilbud er et løfte som binder tilbyderen så lenge akseptfristen løper. Et forslag om å inngå en kjøpavtale rettet til en eller flere bestemte personer, reknes som et tilbud dersom det er tilstrekkelig presist i sitt innhold og angir tilbyderens vilje om å bli bundet i tilfelle aksept, jf. Kjøpsloven art.‍

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste