Skjemamaler

Skjemamaler er akkurat det ordet sier, en mal for et skjema. I Gripr kan man lage skjemamaler eller bruke skjemamaler som allerede er laget av oss. En skjemamal kan være et utgangspunkt for hva et bestemt skjema skal inneholde, og man kan når som helst gjøre endringer på en skjemamal. En skjemamal kan være: Sjekkliste, avviksmelding, endringmelding, risikovurdering, sikker jobb analyse, byggekontrakt, m.m.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste